Modelaftale

I modelaftalen specificerer I begge to, hvilken type billeder der må laves og I hvilket omfang de må bruges til fx konkurrencer, udstillinger eller salg.
For modeller der er under 18 år bør der indhentes underskrift fra forældre eller værge.
Herunder finder du mit udkast til en modelaftale.
Har du som model særlige krav/indsigelser, kan du blot skrive det på modelaftalen.
Modelaftaler bør altid udfærdiges i 2 eksemplarer, så begge parter har enslydende udgaver.

Model_aftale