På repotage

Som spejder møder jeg mange forskellige udfordringer, i de forskellige dele af spejderarbejdet. I sidste uge deltag jeg i europas største spejderlejr SEE 20:10, med ca 15.000 deltagere. Se mere på hjemmesiden: http://see2010.spejdernet.dk/

Min rolle på lejren var at fotografere i samarbejde med en række andre fotografer. Vi havde en masse forskellige opgaver i løbet af ugen, men blandt andet at lave billeder til arkivet, dokumentere stemningen, events og oplevelser, og sidst men ikke mindst at levere billeder til de artikler som journalisterne producerede. Jeg havde mange sjove og spændende opgaver i løbet af ugen. Jeg vil lige nævne et par stykker:

Besøg af Inger Støjberg

Bryllup på lejren

Gave til Skives borgmester

Besøg af Lars Løkke Rasmussen

Fotografering fra en 30 m høj kran

Hver aften udvalgte vi 10-20 billeder, som blev sendt videre  til Scanpix, som så distribuerede dem videre ud til pressen. Det er meget sjovt at se sine spejderbilleder blive brugt i landsdækkende presse. Se f.eks. her: http://nyhederne.tv2.dk/article/id/32588760/ Det er mine billeder 🙂

Kort fortalt, så byder spejderarbejdet på mere en snobrød og følge gamle damer over vejen. En af mine spejderkammerater har dette stående i hans email-signatur:
“Jeg er spejder fordi det giver mig værdi i min hverdag – både på job og i fritid. Sammen med spejderkammeraterne udvikles jeg til stadighed og får lyst til at prøve nye ting og løse spændende opgaver. Jeg får færdigheder indenfor ledelse, kommunikation og ideudvikling. Spejderarbejde er at prøve tingene i virkeligheden, så jeg ikke føler det kun er teoretisk viden.”

Tilføj færdigheder indenfor fotografering til listen, så er jeg meget enig 🙂

Hvad giver din fritidsaktivitet dig?